Parquets

Col·loquem tot tipus de parquets, tant de laminat flotant com de tarima massissa.

Disposem d’una gran varietat de tipus de parquet i garantim un acabat de qualitat.